Rättelse av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB (ECB/2017/30) (EUT L 295, 14.11.2017)