Helyesbítés a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/2081 európai központi banki határozathoz (EKB/2017/30) (HL L 295., 2017.11.14.)