Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2012