Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2012