Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei 2017/C 31/12 de instituire a grupului de experți al Comisiei Platforma privind bunăstarea animalelor (Text cu relevanță pentru SEE) 2019/C 405/05