Lieta T-14/20: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. oktobra rīkojums – Tratkowski/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Civildienests – Ierēdņi – Iekšējais konkurss COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Pieteikuma veidlapas iesniegšana, izmantojot Civildienesta noteikumu III pielikuma 2. pantā šajā ziņā paredzēto veidlapu – Iecēlējinstitūcijai vienlaicīgi un brīvā formā iesniegts lūgums pielaist dalībai konkursā – Pieņemamības nosacījumi – Atlases komisijas lēmums noraidīt prasītāja kandidatūru – Atlases komisijas noraidījums pārskatīt kandidāta lūgumu tā novēlotības dēļ – Iecēlējinstitūcijas lēmums neapmierināt prasītāja lūgumu noraidīt vienu no paziņojumā par konkursu paredzētajiem nosacījumiem, lai prasītājs varētu piedalīties konkursā – Iecēlējinsitūcijas, nevis atlases komisijas lēmuma apstrīdēšana – Locus standi – Nepieņemamība)