Rozhodnutie o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania po stiahnutí oznámenia štátom EZVO – Zmluva o dodávke elektrickej energie so spoločnosťou PCC z roku 2014 a dohoda o prenose elektrickej energie z roku 2014