Απόφαση για περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας μετά την ανάκληση της κοινοποίησης από το κράτος της ΕΖΕΣ — Σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας PCC 2014 και συμφωνία μεταφοράς ενέργειας 2014