Rakstisks jautājums P-5506/09 iesniedza Enrique Guerrero Salom (S&D) Komisijai. Pasaules pārtikas drošības samits — Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 2009. gada novembris