Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona w dniu 19 marca 2015 r.