Sag C-429/02: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 19. november 2002 af Cour de cassation (Frankrig), Afdelingen for Handelssager samt Finansielle og Økonomiske Sager, i sagen Bacardi-Martini SAS mod Télévision française TF1 SA, Groupe Jean-Claude Darmon SA og Girosport SARL