Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 februarie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (text codificat) (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))