predmet C-255/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italija) – State Street Bank International GmbH protiv Banca d'Italia (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/59/EU – Oporavak i sanacija kreditnih institucija – Nacionalni aranžman financiranja – Sanacijsko tijelo – Nacionalni fond – Članci 103. i 104. – Obveza plaćanja doprinosa – ex ante doprinosi i ex post izvanredni doprinosi – Izračun – Zakašnjeli prijenos direktive – Delegirana uredba (EU) 2015/63 – Članci 12. i 14. – Pojam „promjena statusa” – Utjecaj na obvezu plaćanja doprinosa)