Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 10 listopada 2020 r. 2020/C 380/03