/* */

Писмен въпрос E-5248/07, зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Комисията. Нормативни актове, които съдържат препратки към Хартата на основните права на ЕС