Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1383 оd 8. srpnja 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 u pogledu sustavâ za upravljanje sigurnošću u organizacijama za vođenje kontinuirane plovidbenosti te olakšavanja održavanja i vođenja kontinuirane plovidbenosti za zrakoplove općeg zrakoplovstva (SL L 228, 4.9.2019.)