Věc T-255/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020 – Les Mousquetaires a ITM Entreprises v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Správní řízení – Rozhodnutí nařizující kontroly – Námitka protiprávnosti článku 20 nařízení (ES) č. 1/2003 – Právo na účinnou právní ochranu – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na nedotknutelnost obydlí – Dostatečně závažné indicie – Proporcionalita – Žaloba na neplatnost – Výtky týkající se průběhu kontroly – Odepření ochrany důvěrnosti údajů týkajících se soukromí – Nepřípustnost“)