Писмен въпрос E-7211/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и средните предприятия в Австрия