ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3117/95 του Anne ANDRE-LEONARD προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα Leonardo