Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1132 tat-13 ta' Awwissu 2018 li jawtorizza t-tibdil tad-denominazzjoni u tar-rekwiżit speċifiku tat-tikkettar tal-ikel ġdid żeaksantina sintetika skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)