kohtuasi T-287/16 RENV: Üldkohtu 26. novembri 2019. aasta otsus – Belgia versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Belgia kantud kulud – Alusetult makstud eksporditoetuste tagasinõudmine – Tagasi nõudmata jätmine tulenevalt liikmesriigi ametiasutusele süüks pandavast hooletusest – Kõikide võimalike õiguskaitsevahendite ammendamata jätmine – Proportsionaalsus)