Verordening (EEG) nr. 2761/83 van de Commissie van 3 oktober 1983 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector