Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 208/02