Решение на Съда от 17 септември 2018 година по дело E-10/17 — Nye Kystlink AS срещу Color Group AS и Color Line AS (Член 53 от Споразумението за ЕИП — Член 54 от Споразумението за ЕИП — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Национални правни норми относно давностния срок за искове за обезщетяване на вреди)