Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 167, 22 juni 2001