Sklep Sveta (EU) 2021/778 z dne 6. maja 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 103. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije in 76. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja Mednarodne pomorske organizacije o sprejetju sprememb Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, Mednarodnega kodeksa o okrepljenem programu inšpekcij med pregledi ladij za prevoz razsutega tovora in naftnih tankerjev, Mednarodnega kodeksa za sisteme požarne varnosti in Mednarodne konvencije o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah