Decizia (UE) 2021/778 a Consiliului din 6 mai 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu ocazia celei de a 103-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și a celei de a 76-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, la Codul internațional privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere, la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului i la Convenția internațională privind controlul istemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave