Rådets afgørelse (EU) 2021/778 af 6. maj 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 103. samling i Den Internationale Søfartsorganisations Komité for Sikkerhed på Søen og den 76. samling i Den Internationale Søfartsorganisations Komité til Beskyttelse af Havmiljøet, for så vidt angår vedtagelsen af ændringer af den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, de internationale retningslinjer om et skærpet inspektionsprogram, der anvendes i forbindelse med syn af bulkskibe og olietankskibe, den internationale kode for brandsikkerhedssystemer og den internationale konvention om begrænsning af skadelige antifoulingsystemer på skibe