SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0053/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Het politieke geschil tussen de Europese Commissie en de Raad betreffende de politieke en wetgevende maatregelen inzake het vervoer over zee van gevaarlijke en aardolieproducten.