Sag T-303/06: Sag anlagt den 6. november 2006 — UniCredito Italiano mod KHIM — Union Investment Privatfonds (Uniweb)