Lieta C-637/18: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 3. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija (Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 2008/50/EK – Gaisa kvalitāte – 13. panta 1. punkts un XI pielikums – Sistemātiska un turpināta noteikto mikrodaļiņu (PM10) robežlielumu pārsniegšana konkrētās Ungārijas teritorijās – 23. panta 1. punkts – XV pielikums – “Pēc iespējas īsāks” pārsnieguma laiks – Piemēroti pasākumi)