COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN Ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB (SEC 2010) (Articolul 6 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020)