KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 2020 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal BNP pokyčius (2010 m. ESS) (Tarybos reglamento Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 6 straipsnis)