Zaak C-535/16: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 27 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Specializat Mureș — Roemenië) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Bescherming van de consument — Richtlijn 93/13/EEG — Artikel 2, onder b) — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Begrip „consument” — Natuurlijke persoon die met een kredietinstelling een schuldvernieuwingsovereenkomst heeft gesloten om te voldoen aan de verplichtingen tot aflossing van de kredieten die door een handelsvennootschap bij die kredietinstelling zijn aangegaan)