Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (Uradni list Evropske unije L 421 z dne 14. decembra 2020)