ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1132/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Χρήση των πόρων του προγράμματος δράσηςπέρ των διακινουμένων εργαζομένων εκ μέρους του Δήμου της Περούτζια.