Komisijas Regula (ES) 2020/1660 (2020. gada 15. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot megrimus 8.a, 8.b, 8.d un 8.e zonā