Komission asetus (EU) 2020/1660, annettu 15 päivänä lokakuuta 2020, Belgian lipun alla purjehtivien alusten lasikampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla 8a, 8b, 8d ja 8e