Komisjoni määrus (EL) 2020/1660, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse megrimite püügi keeld 8.a, 8.b, 8.d ja 8.e püügipiirkonnas