Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1660 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ζαγκέτας στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου