Publicatieblad van de Europese Unie, L 82, 21 maart 2006