Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.2547 - Bayer/Aventis Crop Science) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)