Rådets forordning (EØF) nr. 3033/83 af 26. oktober 1983 om ophævelse af tiltrædelsesudligningsbeløbet for hedvin