Kommissionens förordning (EG) nr 463/2000 av den 29 februari 2000 om öppnande av en tullkvot för import av rörråsocker på särskilda förmånsvillkor från AVS-länderna för leverans till gemenskapens raffinaderier under perioden 1 mars 2000-30 juni 2000