Kommissionens forordning (EF) nr. 463/2000 af 29. februar 2000 om åbning af et toldkontingent for indførsel af særligt præferencerårørsukker fra AVS-landene til forsyning af EF-raffinaderierne i perioden fra 1. marts til 30. juni 2000