Věc C-450/19: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Řízení zahájené Kilpailu- ja kuluttajavirasto („Řízení o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Článek 101 SFEU – Kartelové dohody – Manipulace výzev k podávání nabídek – Stanovení doby trvání protiprávního jednání – Zahrnutí období, během něhož účastníci kartelové dohody naplňovali protisoutěžní dohodu – Hospodářské účinky protisoutěžního jednání – Ukončení protiprávního jednání v okamžiku konečného zadání zakázky“)