Kommissionens förordning (EEG) nr 3682/87 av den 9 december 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om tillämpningsföreskrifter för systemet med konsumtionsstöd för olivolja