Verordening (EEG) nr. 3682/87 van de Commissie van 9 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2677/85 houdende uitvoeringsbepalingen van de consumptiesteunregeling voor olijfolie