Det Europæiske Fiskerikontrolagentur Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2018