Statligt stöd - Frankrike - Stöd C 68/2002 (ex E 3/2002 och NN 80/2002) - Förmån som beviljats Électricité de France (EDF) till följd av olagliga avsättningar på 56866 miljoner franska franc för att förnya det franska högspänningsnätet (Réseau d'alimentation générale (RAG)) - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES)